ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหาดใหม่พัฒนา หมู่ 9 ไปถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 (อบ.ถ.156-03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันอังคาร, 26 มกราคม 2564 10:15

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหาดใหม่พัฒนาหมู่9 ไปถึงบ้านโนนสมบูรณ์หมู่5 (อบ.ถ.156-03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ