Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสังข์ทอง พลศรี

ประธานสภา

นายบุญฮู้ ดาราช

รองประธานสภา

นายประวิทย์ จันทะเกษ

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายจักรี อิ้มคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายอุดร ตู้ทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายประจักษ์ จันทร์อ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางราตรี ศรีพุฒ

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสมศรี ราชสีห์

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายคำภา งามพันธ์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายจำรัส สีแสด

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายสุรศักดิ์ พันธ์ศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายชาตรี สุดสุข

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสัญจร ใจกล้า

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นางสาวรัตนา ปัญญายิ่ง

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายกอบชัย วะลา

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายจันที สุพิน

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายนคร วิรังษา

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายบุญเพ็ง แสงทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายธงชัย เจริญเมือง

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นางนารี ศรีป้อม

ส.อบต. หมู่ที่ 11

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ