สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

นายประจักษ์ จันทร์อ่อน

ประธานสภา

นายจักรี อิ้มคำ

รองประธานสภา

นายประวิทย์ จันทะเกษ

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายสมนึก กมล

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 2

นายอรนพ สิงห์คำ

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 4

นายเทพพร แก้วมั่น

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 5

นางเจริญรัตน์ เพี๊ยะวงค์

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 6

นายสุรศัดิ์ พันธ์ศรี

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 7

นายสัญจร ใจกล้า

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 8

นางสาวนีรนุช ทองบ่อ

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 9

นายนคร วิรังษา

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 10

นายธงชัย เจริญเมือง

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 11

นายสุทธี ก้อนเงิน

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ