Hot News :
iit eit

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการประกวดหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยออกตรวจประเมินให้คะแนนการประกวดทั้งประเภทครัวเรือนและประกวดประเภทหมู่บ้าน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ส.อบต.บ้านแมด จิตอาสาร่วมกิจกรรม Big Claening Day ตำบลบ้านแมด โดยทำความสะอาด ตัดหญ้าที่รกและกำจัดขยะบริเวณสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน ณ บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 และบ้านดอนโจด หมู่ที่ 12

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายธรรมเนียม วะลา รองนายก อบต.บ้านแมด พิธีเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ม.3 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดและให้โอกาส และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน สารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีเด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านนาแคน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาแคน

วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566 ณ สระว่ายน้ำบ้านโนนบาก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการจมน้ำและเสียชีวิตของเด็ก มีพื้นฐานความรู้การช่วยเหลือคนจมน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนจมน้ำ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านแมด จำนวน 206 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรม BIG CLAENNING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแมดและพนักงาน อบต. จำนวน 98 คน ร่วมทำความสะอาด ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายหนองขามใหญ่-บ้านแมด ระยะทางรวม 1 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ประจำเดือนธันวาคม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ กลุ่มจิตอาสาต่างๆ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแคน พนักงาน อบต. จำนวน 80 คน ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้านนาแคนและบ้านนาแคนพัฒนา

กิจกรรม BIG CLAENNING DAY

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ กลุ่มจิตอาสา ครู นักเรียน พนักงาน อบต. ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณถนนสายบ้านหาดใหม่พัฒนา บ้านหาดใต้ ระยะทางประมาณ 1 กิโลโเมตร

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ