ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ภายในงานมีบูชกิจกรรมต่างๆ จาก รพ.สต.บ้านแมด ธนาคารขยะ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ชมรม อปพร.ตำบลบ้านแมดโรงเรียนผู้สูงอายุ กศน.ตำบลบ้านแมดและจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ให้เด็กๆได้เล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแมด นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดยมี คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์(บุณฑริก) ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมาชิกสภา อฟพร.ตำบลบ้านแมด อสม.ตำบลบ้านแมดและกู้ภัยอำเภอบุณฑริก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่้น้องประชาชนและผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์พื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพกฎกติกา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เยาวชนให้แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแมด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมดร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ตารางการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ออกรณรงค์การติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ วัดเมตตาราม หมู่ 4 พร้อมกับขยายผลให้ส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านแมดร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรม Big Claening Day เนื่องในโอกาสการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน(ฉลองการดำเนินงานจัดตั้งอำเภอบุณฑริก ครบ 130 ปี) เพื่อปรับปรุง ดูแลและรักษาความสะอาดตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดและศูนย์พัฒนาเล็กเล็กในสังกัด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสืนสานงานประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดกรทงยักษ์ การออกร้านสาวตะเกียงน้อย แข่วขันพายเรือวิบาก ประกวดหนูน้อยนพมาศ สาวรำวง

เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ