ข่าวกิจกรรม

นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกับ สภ.นาโพธิ์ รพสต.บ้านแมด ผู้นำชุมชน อฟพร.ตำบลบ้านแมดและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางสัญจรใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 ธันวาคม 2565

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากนายไมตรี ชาญเฉลิม ประะธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวการเลือกตั้ง จัดอบรม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสภาเเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้สวนทุ่งแสนเกษม ตำบลบ้านแมด อำเภอบุฯฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

นายชิษณุพงษ์ นิ่มเต็ม ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์(บุณฑริก) โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด และสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธฺิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่สนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคดโรนา 2019(โควิด-19) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยทำการฉีดพ่นบ้านพักของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ณ บ้านนาแคน(ค้มหนองโดน) ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณพริก จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เปิดรับสมัครนายก อบต. และสมาชิก อบต.บ้านแมด ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมประปาหมู่บ้าน(ขั้นสูง)) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่14 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่คณะผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ให้สามารถควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ตลอดจนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน การบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราห์ปัญหากิจการประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ