iit eit

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การทำดอกไม้จันทร์ ณ อาคารไพรพะยอม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

✏️วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.✏️ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับโรงเรียนบ้านแมด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด?เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก? รวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ณ ชุมชนบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 และบ้านแมด หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านปาดทรายคูณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร อันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำ ที่ไม่สะอาดและปลอดภัย และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงไทยตรวจเต้านมมะเร็งด้วยตนเอง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดโครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการป่าอาหารชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ป่าสาธารณประโยชน์คุ้มหนองโดน บ้านนาแคน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ