iit eit
กองช่าง

นายคัมภีร์ แก้ววงษา

ผูัอำนวยการกองช่าง


พนักงานส่วนตำบล

นายประวิทย์ จุฬา

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

ว่าง

นายช่างโยธา

ว่าง

เจ้าพนักงานประปา


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายณัฐนันท์ จันทร์เหลือง

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายไชยวัฒน์ วารินทร์

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นางสาวฐิมาพร ศรีษะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกพล สุขเกษม

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวิเชียร ธรรมธร

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ