iit eit
คณะผู้บริหาร

นายดนตรี เจริญสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 085 572 9647

นายธรรมเนียม วะลา

รององค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 061 0954975

นางสาวรัตนา ปัญญายิ่ง

รององค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 086 173 2081

นายบุญฮู้ ดาราช

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 084 476 5913


หัวหน้าส่วนราชการ

นายประวิทย์ จันทะเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 086 584 7164

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 093 951 5653

พันจ่าโทประจิตร ทองใบ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 084 615 1445

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 093 951 5653

นายคัมภีร์ แก้ววงษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 065 260 9750

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร 093 951 5653

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ