iit eit
คณะผู้บริหาร

นายดนตรี เจริญสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 085 572 9647

นายธรรมเนียม วะลา

รององค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 061 0954975

นางสาวรัตนา ปัญญายิ่ง

รององค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 086 173 2081

นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 089 4243765

นายประวิทย์ จันทะเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 086 584 7164

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 093 951 5653


หัวหน้าส่วนราชการ

พันจ่าโทประจิตร ทองใบ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 084 615 1445

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

มือถือ 093 951 5653

นายคัมภีร์ แก้ววงษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 065 260 9750

นายชัยภัทร บุญล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มือถือ 081 762 9218

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ