หัวหน้าส่วนราชการ

นายประวิทย์ จันทะเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

พันจ่าโทประจิตร ทองใบ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายคัมภีร์ แก้ววงษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชัยภัทร บุญล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ