สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

iit eit
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาคม อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน เพื่อเสนอโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี...

[ 28-03-2567 ] Hits:8

MOI Waste Bank week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ "การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด"

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรม MOI Waste Bank week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ "การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ธนาคารขยะบ้านหนองขามใหญ่ ตำบลบ้านแมด โดยมีคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล ผอ.รพ.สต.บ้านแมด ผอ.คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแมด ครู- นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมดและประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาขายกับธนาคารขยะบ้านหนองขามใหญ่

[ 14-03-2567 ] Hits:78

โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ 8/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.นายดนตรี เจริญุสข นายกอบต.บ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภา วิทยากรเครือข่ายร่วมพิธีเปิด โดยมีกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเเรียนผู้สูงวัย จาก รพ.บุณฑริกร่วมกัน รพ.สต.บ้านแมด และการให้ความรู้จากวิทยากรเครือข่าย เรื่องต่างๆ อาทิ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย การออกกำลังกายที่เหมาะสม การรับประทานอาหาร การฝึกทักษะอาชีพผู้สูงวัย

[ 11-03-2567 ] Hits:64

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อบต.บ้านแมด ดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิรกรรมสร้างสรรค์ ยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดและให้โอกาส เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรม 5 รุ่น รุ่นที่ 1 ร.ร.บ้านแมด วันที่ 23 ก.พ. 67 รุ่นที่ 2 ร.ร.บ้านนาแคน วันที่...

[ 05-03-2567 ] Hits:57

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ