สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกตลิ่งหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.15 น. นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับ นายกรุงสมัย จันทะเกษ ผู้ใหญบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งหนองนำ้สาธารณะบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นแนวป้องกันการพังทลายของตลิ่งหนองน้ำสาธารณะ

[ 23-06-2565 ] Hits:9

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตตำบลบ้านแมด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตตำบลบ้านแมด ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

[ 21-06-2565 ] Hits:12

ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองขามใหญ่ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6

[ 06-06-2565 ] Hits:29

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด กล่าวเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแมดประจำสัปดาห์ กิจกรรมในสัปดาห์นี้การออกกำลังกายด้วยยางยืดสำหรับผู้สูงวัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมดและกิจกรรมการทำผีเสื้อจากผ้า วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านแมด

[ 06-06-2565 ] Hits:22

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ