สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกับ สภ.นาโพธิ์ รพสต.บ้านแมด ผู้นำชุมชน อฟพร.ตำบลบ้านแมดและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางสัญจรใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 ธันวาคม 2565

[ 29-12-2564 ] Hits:25

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากนายไมตรี ชาญเฉลิม ประะธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวการเลือกตั้ง จัดอบรม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

[ 24-11-2564 ] Hits:61

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด)-19 บริเวณบ้านผู้ป่วยติดเชื้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคดโรนา 2019(โควิด-19) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยทำการฉีดพ่นบ้านพักของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ณ บ้านนาแคน(ค้มหนองโดน) ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณพริก จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-11-2564 ] Hits:41

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์(บุณฑริก) โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด และสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธฺิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่สนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

[ 19-11-2564 ] Hits:37

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ