สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ภายในงานมีบูชกิจกรรมต่างๆ จาก รพ.สต.บ้านแมด ธนาคารขยะ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ชมรม อปพร.ตำบลบ้านแมดโรงเรียนผู้สูงอายุ กศน.ตำบลบ้านแมดและจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ให้เด็กๆได้เล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแมด นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่...

[ 14-01-2566 ] Hits:29

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแมด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมดร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

[ 29-12-2565 ] Hits:12

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดยมี คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์(บุณฑริก) ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมาชิกสภา อฟพร.ตำบลบ้านแมด อสม.ตำบลบ้านแมดและกู้ภัยอำเภอบุณฑริก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่้น้องประชาชนและผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม...

[ 29-12-2565 ] Hits:30

การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์พื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย...

[ 24-12-2565 ] Hits:49

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ