สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยระตำบล

นายดนตรี เจริญสุข นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยระตำบล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ก่อนส่งโรงพยาบาล

[ 15-07-2564 ] Hits:44

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริกและอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแมด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลบ้านแมด ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2564

[ 14-05-2564 ] Hits:25

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564  พร้อมตรวจสุขภาพนักเรียนผู้สูงอายุประจำปี โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมดพร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

[ 22-03-2564 ] Hits:66

กิจกรรมวัน อปพร. พร้อมรับมอบรางวัลเกียรติยศ ศูนย์ อปพร.ดีเด่นและรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

[ 22-03-2564 ] Hits:93

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ