Hot News :

โครงการอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 14:51
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมประปาหมู่บ้าน(ขั้นสูง)) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่14 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่คณะผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ให้สามารถควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ตลอดจนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน การบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราห์ปัญหากิจการประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ