Hot News :

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 13 กันยายน 2564

วันจันทร์, 13 กันยายน 2564 15:09

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแมด เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พร้อมกับเข้าห้องทำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้จากโรงพยายาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ