Hot News :

โครงการบ้านพอเพียง

วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 09:44
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านแมด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมมอบบ้านในโครงการบ้านพอเพียงงบปี พ.ศ.2564 ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ให้กับนายสมบูรณ์ ศรีโคตร อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ