โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 09:35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริกและอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแมด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลบ้านแมด ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ