โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564 15:53

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564  พร้อมตรวจสุขภาพนักเรียนผู้สูงอายุประจำปี โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมดพร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ