Hot News :

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 13:52

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ