กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกตลิ่งหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก

วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 10:53

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.15 น. นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับ นายกรุงสมัย จันทะเกษ ผู้ใหญบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งหนองนำ้สาธารณะบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นแนวป้องกันการพังทลายของตลิ่งหนองน้ำสาธารณะ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ