Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดเหนือไปถึงคุ้มดอนงัวหมู่11(อบ.ถ.156-04)

วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 14:02
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดเหนือไปถึงคุ้มดอนงัวหมู่11(อบ.ถ.156-04)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ