กองคลัง

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวจีรวรรณ จันทวี

นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัฒน์นรี สร้อยจิตร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางมัณฑนา จอมขวัญ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวภัชภิชา ทองแสวง

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจิรัชยา นนท์ศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวลักขณา เบ้าคำกอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ