กองช่าง

พันจ่าโทประจิตร ทองใบ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายประวิทย์ จุฬา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายกำชัย สูงสง่า

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายศุภชัย บริบูรณ์

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายณัฐนันท์ จันทร์เหลือง

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายไชยวัฒน์ วารินทร์

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นางสาวฐิมาพร ศรีษะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกพล สุขเกษม

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า)

นายวิเชียร ธรรมธร

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่การประปา)

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ