นายดนตรี เจริญสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประวิทย์ จันทะเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการเพาะพันธ์ุและอนุรักษ์สัตว์น้ำ

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด คณะบริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน ครูนักเรียน ส.อบต.บ้านแมด อปพร. ประชาชน ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา งนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ เขื่อนสิรินธร บ้านหาดเหนือ(คุ้มดอนงัว) หมู่ 11 ตำบลบ้านแมด โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธ์ปลาจากกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนำ้จืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

[ 08-07-2563 ] Hits:448

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานและกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานในชุมชน

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดร่วมกับพลังานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานและกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานในชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563

[ 01-07-2563 ] Hits:297

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแมด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  ร่วมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว   ในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านแมด

[ 30-04-2563 ] Hits:406

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ