Hot News :
วันจันทร์, 16 ตุลาคม 2560 09:39

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ประกาศให้ผู้ประกอบการค้าที่จะทดเบียนพาณิย์ และป้าย หรือเครื่องหมายการค้าใด ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ