Hot News :
วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562 08:46

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือนเมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ