วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 15:18

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 127,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 127,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ