วันจันทร์, 06 สิงหาคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก )เพื่อซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก )เพื่อซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 300,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 300,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ