วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการจัดซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 126,449 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 126,449 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ