Hot News :
วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการจัดซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ภาคเรียนที่ 1/2561 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 593,162.64 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 593,162.64 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ