วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 14:15

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้ดำเนินการจำหน่ายขายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ