Hot News :
วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 14:07

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

      ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ